Journaal

Dialoog over omgangsvormen

“De eerste stap? Ervaren waar jouw grens ligt”

De medische werkvloer is extra gevoelig voor grensoverschrijdend gedrag. Hoe komt dit en hoe zorgen we voor een veiliger opleidingsklimaat?

Er is niet één oplossing, leert een rondgang langs vertrouwens-persoon, coassistent, verpleegkundigen, bestuurslid en docenten. “Bewustzijn is een eerste stap, pas daarna kun je het gesprek aangaan.” Lees de dialoog over omgangsvormen.

Manifest

Waarom

Met het Manifest wil VUmc School of Medical Sciences laten zien dat wij staan voor een veilige studieomgeving. Veiligheid ontstaat niet door voorschriften, maar vanuit dialoog: je eigen grenzen én die van anderen leren kennen, en respecteren.

Voor wie

Dit Manifest is ons statement, gericht aan iedereen die studeert of werkt aan VUmc School of Medical Sciences. Maar het is ook een belangrijk signaal naar buiten toe: Dit is waar we voor staan en waar we de komende tijd aan gaan werken.

Ambitie

Onze studenten worden straks onderdeel van een wereld waar op het gebied van persoonlijke veiligheid nog veel te winnen is. We kunnen zeggen dat het daar anders moet, óf we kunnen artsen opleiden die het verschil maken. Wij kiezen voor het laatste.

Programma

Practicum nabespreking snijzaal

1ste jaar bachelor

Een onderdeel van de studie Geneeskunde is het lichamelijk onderzoek dat studenten doen bij patiënten, maar ook bij elkaar. Daarin is het belangrijk om niet alleen te begrijpen wat een professionele houding is, maar ook hoe je met je eigen grenzen en die van anderen om moet gaan. Dit practicum focust hierop, bijvoorbeeld door gezamenlijke afspraken te maken. Lees hier meer. 

Practicum Omgaan met lastige situaties

1ste jaar bachelor

Studenten gaan in de zomer voor het eerst de werkvloer op tijdens Zorgstage. Dit betekent dat zij te maken zullen krijgen met patiënten, collega’s en leidinggevenden. Wat kom je zoal tegen in deze omgang? Hoe ga je om met lastige situaties op een manier die werkt? Met behulp van trainingsacteurs en door het leren van nieuwe communicatievaardigheden worden studenten voorbereid op de stage. Meer weten? Kijk hier.

Practicumreeks Regie in lastige situaties

3de jaar bachelor

Op de werkvloer moet je als arts aan de ene kant stevig durven staan voor je visie, maar dit moet niet in de weg staan van een goede samenwerking met een collega of verstandhouding met patiënt. ‘Hard zijn naar de zaak en zacht naar de relatie’, zeggen we weleens. In een reeks van acht practica oefen je als student met verschillende veelvoorkomende situaties. Meer over deze serie en twee voorbeelden van practica lees je hier.

Practicum Weerbaarheid en grenzen

Start 1ste jaar master

Seksuele intimidatie, racisme, pesten en intimiderend gedrag zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je hiermee om? Tijdens dit practicum wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt, ga je aan de slag met je eigen visie hierop en krijg je handvaten om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan. We nodigen altijd trainingsacteurs uit om te oefenen met studenten. Lees hier meer.

Workshop Aanspreken en aangesproken worden

1ste - 3de jaar master

Een lastig, maar belangrijk onderdeel van het aanpakken van ongepast of onzorgvuldig gedrag is het leren om anderen op hierop aan te spreken. Want hoe doe je dat in een werkomgeving, als een collega iets doet of zegt dat negatieve gevolgen kan hebben voor een collega of patiënt? Laat jij je aanspreken? Hierover leer je meer tijdens dit practicum.

Complexe situatietraining voor AIOS

COSTA is een verdiepingstraining van vier dagen voor AIOS. Onder begeleiding van een trainersteam uit het Amsterdam UMC, bestaande uit psychologen en medisch specialisten, wordt gewerkt aan communicatievaardigheden, samenwerken en (persoonlijk) leiderschap. De deelnemers krijgen een set van maatgerichte inzichten en technieken aangeleerd om complexe situaties in de praktijk beter op te kunnen lossen. Meer informatie.

Intervisie

1ste - 3de jaar master

Gedurende de drie masterjaren komen de coassistenten zeven keer samen voor intervisie in een vaste groep, onder leiding van een vaste docent. Dit vindt tweemaal in het eerste masterjaar, driemaal in het tweede masterjaar en tweemaal in het derde masterjaar plaats. In deze bijeenkomsten worden ervaringen op de ziekenhuisvloer met elkaar besproken. Er is ruimte om zowel de positieve, alsook de lastige momenten te benoemen en te bespreken. Er wordt tevens geadviseerd hoe te handelen in bepaalde situaties. De coassistenten bepalen zelf welke onderwerpen ze inbrengen. Bejegening door collega’s (studenten en medewerkers) en patiënten is een veelbesproken thema in deze bijeenkomsten.

Campagne

#Zou jij wat zeggen?

Wanneer je iets wilt veranderen moet je ermee aan de slag: vragen stellen, je eigen organisatie kritisch bekijken, een beetje reuring veroorzaken. De campagne #Zou ik wat zeggen? komt voort uit de wens van VUmc School of Medical Sciences om bij te dragen aan een positieve verandering op de werkvloer van ziekenhuizen door grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, te beginnen bij onszelf.

De campagne is er niet op gericht om voor te schrijven hoe je met elkaar omgaat. Natuurlijk, sommige regels over professioneel gedrag: die staan vast en die kunnen we je op een blaadje geven (gaan we ook doen). Maar net zo belangrijk is het om (jonge) mensen te leren zich bewust te worden van hun eigen rol hierin. Dit betekent dat je niet alleen leert hoe je je eigen grenzen kan respecteren, maar ook die van anderen.

De campagne #Zou ik wat zeggen? laat zien waar VUmc School of Medical Sciences voor staat en wat er op trainingsgebied wordt aangeboden aan studenten en professionals. Ook wil de campagne meer duidelijkheid geven over waar studenten met hun vragen en meldingen terecht kunnen. Tot slot nodigt het uit tot dialoog en bewustwording; het begin van iedere verandering. En vanuit dialoog maken we gedrag bespreekbaar.

VUmc School of Medical Sciences is onderdeel van Amsterdam UMC.

Tools

Zelf aan de slag

Een vervelende opmerking, iemand die je oneerlijk behandelt. Je weet niet altijd hoe -en of- je er wat mee moet. Maar stel dat je voor jezelf wilt opkomen, dan ben je met goede tips & tricks soms al geholpen.

Tips & Trics in Toolkit

Anderen helpen

Vind jij dit onderwerp belangrijk of merk je dat jij juist heel goed je grenzen aan kunt geven? Help anderen! Bijvoorbeeld door ambassadeur te worden voor de campagne. Meld je via de mail aan.

Meld je via de mail

Grensoverschrijdend gedrag

Als jij vindt dat verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag echt niet door de beugel kan, dan kun je terecht bij onze studieadviseurs. Zij luisteren graag naar je verhaal en kunnen je adviseren.

Contact met studieadviseur

Begeleiding

Grensoverschrijdend gedrag bestaat in vele gradaties. Van stomweg vervelend tot diep traumatisch. Soms is het eenmalig, soms komt het steeds terug en ga je hierdoor twijfelen of je er niet iets mee moet. Omdat iedere situatie anders is, en persoonlijk, willen we meer bieden dan een formulier en een email-adres.

Binnen onze opleiding zijn er daarom verschillende contactpersonen om het gesprek mee te voeren.

Om te beginnen de studieadviseurs. Zij kennen de mogelijkheden binnen de organisatie, weten van de hoed en de rand en kunnen je dus goed adviseren. Met dezelfde signalen van verschillende personen kunnen ze ook meer, dus klop bij ze aan, ook als je zelf inschat dat er niet direct een klinkklare oplossing is voor jouw situatie. Zij zijn gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens. Kortom, gesprekken zijn vertrouwelijk.

Een groep studenten is aangehaakt bij de campagne en met deze ambassadeurs kun je ook contact opnemen. Meer over deze ambassadeurs en hun contactgegevens vind je hieronder.

En last but not least: Christa Boer, directeur van VUmc School of Medical Sciences. Zij heeft deze campagne geïnitieerd en haar deur staat altijd open voor een gesprek.

Onze studieadviseurs

Marjolein Pouw VUmc studieadviseur grensoverschrijdend gedrag

Marjolein Pouw

“Met elkaar staan voor een veilige leer- en werkomgeving. Daar ga ik voor.”
mea.pouw@vumc.nl

Renate Dekker

“Als studieadviseur luister ik graag naar je verhaal en denk ik met je mee. Voel je welkom om een afspraak te maken.”

R.Dekker@vumc.nl

De ambassadeurs zijn studenten aan de opleiding geneeskunde die betrokken zijn bij deze campagne. Bij hen kan je terecht voor een goed gesprek. Laagdrempelig, niet meteen ‘officieel’, en dat is soms wel zo prettig.

Onze ambassadeurs

Christa Boer Opleidingsdirecteur VUmc School of Medical Sciences

Christa Boer

Opleidingsdirecteur VUmc School of Medical Sciences

“Met deze campagne hoop ik de drempel te verlagen voor jonge mannen en vrouwen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Maar ook ben ik erg geïnteresseerd in verhalen van studenten die zich niet zo snel laten intimideren, zodat dit weer inspiratie kan zijn voor anderen.”

c.boer@amsterdamumc.nl

Yu Lam

3e jaar bachelor, voorzitter Studentenraad 2018-2019
“Erover praten is lastig, maar met zwijgen wordt het niet beter. Ik bied graag een luisterend oor als je ergens mee zit!”

yulam95@gmail.com

 

Isabelle Nooteboom

3e jaar bachelor
Je veilig voelen is belangrijk. Mocht jij met iets rondlopen wat je graag kwijt wil? Contacteer gerust mij of een van de andere ambassadeurs.”

i.c.s.m.nooteboom@student.vu.nl

Esmee Doedes

1ste jaar master
“Ik ben ambassadeur omdat wij, als toekomstig artsen, verantwoordelijk zijn voor het welzijn van patiënten, maar ook voor dat van elkaar. Laten wij ons samen inzetten voor een veilige omgeving voor iedereen.”

esmeedoedes@gmail.com

Leonie van der Kolk

2e jaar zij-instroom, mastercoördinator
“Als coassistent vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een veilige leeromgeving voor iedereen in alle ziekenhuizen. Spreek mij gerust aan als jij tegen iets aan loopt.”

l.vanderkolk@vumc.nl

Yoshita Jagernath

1ste jaar master
“Ik vind het erg belangrijk dat, wanneer jouw grenzen worden overschreden, er een mogelijkheid is om het verhaal te delen. Mail me daarom gerust als je erover wilt praten.”

yoshita.jagernath@gmail.com

Marjolein Keesenberg

3e jaar bachelor
“Ik vind dat grenzen persoonlijk zijn en je dient ze te respecteren, ook al matchen iemand anders’ grenzen niet met de jouwe.”

m.a.keesenberg@gmail.com

Hanna Voorberg

3e jaar bachelor
“Ik vind het belangrijk dat er meer bewustwording komt voor grensoverschrijdend gedrag en interpersoonlijke verschillen. Een grens kan voor iedereen anders zijn, des te belangrijker dus om ze aan te geven.”

hannavoorberg@gmail.com

Rosa Humpig

Rosa Humpig

3e jaar bachelor
“Het is niet altijd even makkelijk om op te komen voor jezelf of een ander. Ben je een lastige situatie tegengekomen, of heb je een vraag? Voel je vrij om mij een berichtje te sturen!”

rosahumpig@gmail.com

Collin Exmann

3e jaar bachelor
“Ik ben Collin en ik vind dat de artsenopleiding een veilige en inspirerende leeromgeving moet bieden aan iedereen. Daarom steun ik deze campagne tegen grensoverschrijdend gedrag.”

c.j.c.exmann@student.vu.nl

Rosa Vernooij

2e jaar bachelor,
“Het is belangrijk om je eigen grenzen te bewaken, maar ook om op die van elkaar te letten. Stuur me gerust een berichtje als je ergens mee zit.”

rosa.vernooij@live.nl

In de media

Nieuw IO magazine: Waar ligt jouw grens?

13 januari 2020

Het nieuw magazine IO, voor opleiders in de zorg, gaat deze keer over grensoverschrijdend gedrag in de medische wereld.
Wat is grensoverschrijdend gedrag? Waar komt het voor? Welke impact heeft het op ons als mens?
Christa Boer, directeur Faculteit geneeskunde VU, worstelt er zelf ook mee:
’Het gaat over respect, integriteit, je eigen grenzen bepalen. Het zijn vaak subtiele zaken die je even van je á propos brengen, die een gevoel van protest oproepen.
Wat zeg of doe je in zo’n situatie?”.
Lees hier online het magazine of vraag een gratis exemplaar aan bij io@vumc.nl

Volkskrant: Onveilige werksituaties vinden dagelijks plaats

7 september 2019

Arts Arno Bisschop: ‘Het is de hoogste tijd dat instellingen en stafleden erkennen dat onveilige werksituaties dagelijks plaatsvinden’

Lees hier het artikel in de Volkskrant

Elsevier Weekblad: 'Om te kunnen zeggen wat je wilt, moet je je veilig voelen'

26 augustus 2019

Bestuursvoorzitter van de VU Mirjam van Praag (51) in Elsevier Weekblad over het belang van sociale veiligheid: ‘Om te kunnen zeggen wat je wilt, moet je je veilig voelen’.

NRC ‘Student moet leren zichzelf en anderen te verdedigen’

11 juni 2019

“Studenten geneeskunde durven niet voor zichzelf of anderen op te komen op de werkvloer. De co-assistent moet mondiger, vindt Christa Boer.” Lees hier het artikel in NRC Handelsblad. Lees ook het interview met Christa  Boer in Medisch Contact en in het digitale onderwijsmagazine van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Oplossing #metoo-discussie - Klikbeet

6 juni 2019

De dames en heren van Klikbeet vinden het ook erg belangrijk dat het debat gevoerd wordt over grensoverschrijdend gedrag, naar aanleiding van de #MeToo-discussie. En daarom gaan ze met elkaar aan tafel.